Op alle behandelingen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

1. Massagepraktijk John Geurts is een massagepraktijk met als doel cliënten soepel te laten bewegen. De hiervoor toegepaste behandelwijzen hebben allen het doel het zelfherstellend vermogen te activeren.

2. Hygiëne staat binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik zal hier rekening mee houden, maar er wordt verwacht dat cliënten hier ook zelf aan meewerken, door gedoucht op de afspraak te verschijnen.

3. In verband met de hygiëne wordt verzocht eigen behandelmaterialen (zoals badhanddoeken) mee te brengen.

4. Het eerste consult duurt langer dan gebruikelijk, aangezien ik eerst een anamnese en onderzoeken ga uitvoeren.

5. Van alle behandelingen wordt een dossier gevormd. U dient bekend te zijn met dit gegeven en hier mee in te stemmen.

6. Bescherming van de privacy: alle door u verstrekte informatie over uw persoonlijke en medische gegevens wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt en zijn voor u altijd in te zien.

7. Alle behandelingen worden naar mijn beste inzicht toegepast, doch zijn op eigen risico.

8. Bij twijfel over het resultaat of het nut van uw behandeling kan de behandeling worden gestaakt en kunt u door- of terugverwezen worden naar een (huis)arts of therapeut. Vervolg van de behandeling is weer mogelijk zodra uw arts / therapeut hierin toestemt.

9. Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist dan dient u met deze medicus te overleggen of een behandeling toegepast mag worden.

10. Meld altijd van te voren of er tijdens een behandelperiode veranderingen van uw medicijngebruik of veranderingen in een medische situatie zijn geweest.

11. Binnen de behandelruimte is het niet toegestaan (mobiel) te telefoneren en te roken.

12. Massagepraktijk John Geurts is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen,

13. Na iedere behandeling krijgt u een rekening die contant afgerekend dient te worden.

14. U dient tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Bij verlate aankomst wordt er tijd afgetrokken van uw behandeling, zodat de volgende afspraak niet in gevaar komt.

15. Annulering van een afspraak dient u minimaal 24 uur voor uw behandeling door te geven. Bij niet tijdig afmelden worden de kosten van een behandeling in rekening gebracht.

16. Géén van de toegepaste behandelingen heeft een erotisch karakter of doel.